Bommel Citaten

Bommelkop

Copyright © 2008 Stichting Het Toonder Auteursrecht
met toestemming geplaatst

Een heer van stand is altijd bezig! Is het niet lichamelijk, dan is het wel geestelijk. Vandaar dat er met regelmaat opbeurende woorden uit de bolle vleeskop borrelen. Die wil ik u uiteraard niet onthouden.

Hier is een verzameling Bommel citaten uit de verhalen van heer Olivier B. Bommel.“Dag, jonge vriend,” sprak hij met doffe stem. “Het is mooi van je, dat je me eens komt opzoeken in mijn eenzaamheid waarin de dagen zich aaneenrijgen als de kralen van een vermolmd snoer, als je begrijpt wat ik bedoel.”

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

De Markies
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


“Deugniet?” herhaalde hij met krassende stem. “Ik ben een magister in de zwarte kunsten, bedreven in de wetenschappen van Zazel en Iod. …”

Hocus Pas
De Waarde-Ring
Marten Toonder


“Dichterlijk,” beaamde de edelman. Hij peinsde even en hernam toen: “Zwarte stenen als overblijfsel van een decadent verleden, tegen het marmerblanke heden, waar de stille tranen wenen, van de bevrijde geest …”

De Markies
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


“Fi donc!” prevelde hij. “Welk een schouwspel! Hoe nu, Bommel? Zijt ge uit uw stamcafé geworpen?”

De Markies
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


“Goede middag,” sprak hij. “Mijn naam is Bommel.
Heer Olivier B. Bommel. Ik kom van verre om jullie voorspoed en voedsel te brengen, die ik met grote ontberingen heb beschermd, zodat honger en dorst mij plagen. …”

Heer Bommel
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder“Heel smakelijk,” sprak hij, aandachtig kauwend. “Erg lekker, werkelijk! De manier van opdienen is niet verfijnd, maar men moet wat door de vingers zien bij deze eenvoudige lieden.”

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder


“Het is prettig om een goed doel in het leven te hebben”, sprak hij tot zichzelf. “Wat is er beter dan welvaart aan achtergebleven volkjes te brengen en ze duidelijk te maken wat ze missen zonder dat ze het weten?”

Heer Bommel
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


“Het is toch mooi verdeeld in de wereld,” sprak heer Ollie tevreden. “Terwijl het hagelt op de noordpool, zitten wij hier lekker naar de kapellen te kijken. Als ik er goed over nadenk hoeft een heer zich nooit zorgen te maken, wat jij, jonge vriend?”
“Hm,” zei Tom Poes. “Leest u wel eens een krant of zo?”

Heer Bommel en Tom Poes
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder
(Een kapel is een vlinder.)


“Het is vleselijk!” klaagde hij met vochtige stem. “’t Leven van ‘en knutselaal is al moeielijk genoejg… en dan nojg uijtgelachen wojden ook!”

Heer Bommel
De Viridiaandinges
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

0

De Markies
De Viridiaandinges
Marten Toonder
(Markies de Cantecler maakt een gedicht.)


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

1

Joost
De Trullenhoedster
Marten Toonder
(Dit wordt gezongen door Joost.)


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

2

De Markies
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

3

De Markies
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

4

De Markies
De Grijze Kunsten
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

5

De Markies
De Verdwenen Heer
Marten Toonder“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

6

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

7

Super
De Waarde-Ring
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

8

Terpen Tijn
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

9

Markies
Tom Poes en de grootdoener
Marten Toonder


“Deugniet?” herhaalde hij met krassende stem. “Ik ben een magister in de zwarte kunsten, bedreven in de wetenschappen van Zazel en Iod. …”

0

Heer Bommel
De Grijze Kunsten
Marten Toonder


“Deugniet?” herhaalde hij met krassende stem. “Ik ben een magister in de zwarte kunsten, bedreven in de wetenschappen van Zazel en Iod. …”

1

De Viridiaandinges
Marten Toonder
(Over de Markies.)


“Deugniet?” herhaalde hij met krassende stem. “Ik ben een magister in de zwarte kunsten, bedreven in de wetenschappen van Zazel en Iod. …”

2

Heer Bommel
De Pronen
Marten Toonder


“Deugniet?” herhaalde hij met krassende stem. “Ik ben een magister in de zwarte kunsten, bedreven in de wetenschappen van Zazel en Iod. …”

3

Hocus Pas
De Pronen
Marten Toonder


“Deugniet?” herhaalde hij met krassende stem. “Ik ben een magister in de zwarte kunsten, bedreven in de wetenschappen van Zazel en Iod. …”

4

Het Booroog
Marten Toonder


“Deugniet?” herhaalde hij met krassende stem. “Ik ben een magister in de zwarte kunsten, bedreven in de wetenschappen van Zazel en Iod. …”

5

De Trullenhoedster
Marten Toonder
(Markies de Cantecler over een dame)


“Deugniet?” herhaalde hij met krassende stem. “Ik ben een magister in de zwarte kunsten, bedreven in de wetenschappen van Zazel en Iod. …”

6

Heer Bommel
De Kwinkslagen
Marten Toonder


“Deugniet?” herhaalde hij met krassende stem. “Ik ben een magister in de zwarte kunsten, bedreven in de wetenschappen van Zazel en Iod. …”

7

Heer Bommel
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


“Deugniet?” herhaalde hij met krassende stem. “Ik ben een magister in de zwarte kunsten, bedreven in de wetenschappen van Zazel en Iod. …”

8

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder


“Deugniet?” herhaalde hij met krassende stem. “Ik ben een magister in de zwarte kunsten, bedreven in de wetenschappen van Zazel en Iod. …”

9

Heer Bommel
De Verdwenen Heer
Marten Toonder
(Heer Bommel over de wurrel (een insect))


“Dichterlijk,” beaamde de edelman. Hij peinsde even en hernam toen: “Zwarte stenen als overblijfsel van een decadent verleden, tegen het marmerblanke heden, waar de stille tranen wenen, van de bevrijde geest …”

0

Heer Bommel
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


“Dichterlijk,” beaamde de edelman. Hij peinsde even en hernam toen: “Zwarte stenen als overblijfsel van een decadent verleden, tegen het marmerblanke heden, waar de stille tranen wenen, van de bevrijde geest …”

1

Chauffeur
De Kwinkslagen
Marten Toonder


“Dichterlijk,” beaamde de edelman. Hij peinsde even en hernam toen: “Zwarte stenen als overblijfsel van een decadent verleden, tegen het marmerblanke heden, waar de stille tranen wenen, van de bevrijde geest …”

2

Grijsaard
De Kwinkslagen
Marten Toonder


“Dichterlijk,” beaamde de edelman. Hij peinsde even en hernam toen: “Zwarte stenen als overblijfsel van een decadent verleden, tegen het marmerblanke heden, waar de stille tranen wenen, van de bevrijde geest …”

3

Heer Bommel
De Doorluchtigheid
Marten Toonder


“Dichterlijk,” beaamde de edelman. Hij peinsde even en hernam toen: “Zwarte stenen als overblijfsel van een decadent verleden, tegen het marmerblanke heden, waar de stille tranen wenen, van de bevrijde geest …”

4

De heren Zoch en Ugh
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


“Dichterlijk,” beaamde de edelman. Hij peinsde even en hernam toen: “Zwarte stenen als overblijfsel van een decadent verleden, tegen het marmerblanke heden, waar de stille tranen wenen, van de bevrijde geest …”

5

Heer Bommel
De Pronen
Marten Toonder


“Dichterlijk,” beaamde de edelman. Hij peinsde even en hernam toen: “Zwarte stenen als overblijfsel van een decadent verleden, tegen het marmerblanke heden, waar de stille tranen wenen, van de bevrijde geest …”

6

Heer Bommel
De Mobbeweging
Marten Toonder


“Dichterlijk,” beaamde de edelman. Hij peinsde even en hernam toen: “Zwarte stenen als overblijfsel van een decadent verleden, tegen het marmerblanke heden, waar de stille tranen wenen, van de bevrijde geest …”

7

Grijsaard
De Dropslaven
Marten Toonder


“Dichterlijk,” beaamde de edelman. Hij peinsde even en hernam toen: “Zwarte stenen als overblijfsel van een decadent verleden, tegen het marmerblanke heden, waar de stille tranen wenen, van de bevrijde geest …”

8

Professor Prlwytzkofsky
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


“Dichterlijk,” beaamde de edelman. Hij peinsde even en hernam toen: “Zwarte stenen als overblijfsel van een decadent verleden, tegen het marmerblanke heden, waar de stille tranen wenen, van de bevrijde geest …”

9

Joost
De Pronen
Marten Toonder


“Fi donc!” prevelde hij. “Welk een schouwspel! Hoe nu, Bommel? Zijt ge uit uw stamcafé geworpen?”

0

De Markies
De Kwinkslagen
Marten Toonder


“Fi donc!” prevelde hij. “Welk een schouwspel! Hoe nu, Bommel? Zijt ge uit uw stamcafé geworpen?”

1

Terpen Tijn
De Viridiaandinges
Marten Toonder


“Fi donc!” prevelde hij. “Welk een schouwspel! Hoe nu, Bommel? Zijt ge uit uw stamcafé geworpen?”

2

Terpen Tijn
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


“Fi donc!” prevelde hij. “Welk een schouwspel! Hoe nu, Bommel? Zijt ge uit uw stamcafé geworpen?”

3

Professor Prlwytzkofsky
De Trullenhoedster
Marten Toonder


“Fi donc!” prevelde hij. “Welk een schouwspel! Hoe nu, Bommel? Zijt ge uit uw stamcafé geworpen?”

4

Heer Bommel
Het Booroog
Marten Toonder


“Fi donc!” prevelde hij. “Welk een schouwspel! Hoe nu, Bommel? Zijt ge uit uw stamcafé geworpen?”

5

Een grijsaard
De Giegelgak
Marten Toonder


“Fi donc!” prevelde hij. “Welk een schouwspel! Hoe nu, Bommel? Zijt ge uit uw stamcafé geworpen?”

6

De Markies
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


“Fi donc!” prevelde hij. “Welk een schouwspel! Hoe nu, Bommel? Zijt ge uit uw stamcafé geworpen?”

7

De Trullenhoedster
Marten Toonder
(Over een hut.)


“Fi donc!” prevelde hij. “Welk een schouwspel! Hoe nu, Bommel? Zijt ge uit uw stamcafé geworpen?”

8

Markies De Canteclaer
De Pronen
Marten Toonder


“Fi donc!” prevelde hij. “Welk een schouwspel! Hoe nu, Bommel? Zijt ge uit uw stamcafé geworpen?”

9

Heer Bommel
De Grijze Kunsten
Marten Toonder


“Goede middag,” sprak hij. “Mijn naam is Bommel.
Heer Olivier B. Bommel. Ik kom van verre om jullie voorspoed en voedsel te brengen, die ik met grote ontberingen heb beschermd, zodat honger en dorst mij plagen. …”

0

Terpen Tijn
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


“Goede middag,” sprak hij. “Mijn naam is Bommel.
Heer Olivier B. Bommel. Ik kom van verre om jullie voorspoed en voedsel te brengen, die ik met grote ontberingen heb beschermd, zodat honger en dorst mij plagen. …”

1

Joost
De Pronen
Marten Toonder
(Joost over de burgemeester.)


“Goede middag,” sprak hij. “Mijn naam is Bommel.
Heer Olivier B. Bommel. Ik kom van verre om jullie voorspoed en voedsel te brengen, die ik met grote ontberingen heb beschermd, zodat honger en dorst mij plagen. …”

2

Professor Sickbock
De Hupbloemerij
Marten Toonder


“Goede middag,” sprak hij. “Mijn naam is Bommel.
Heer Olivier B. Bommel. Ik kom van verre om jullie voorspoed en voedsel te brengen, die ik met grote ontberingen heb beschermd, zodat honger en dorst mij plagen. …”

3

De Pronen
Marten Toonder
(Beschrijving van een landschap.)


“Goede middag,” sprak hij. “Mijn naam is Bommel.
Heer Olivier B. Bommel. Ik kom van verre om jullie voorspoed en voedsel te brengen, die ik met grote ontberingen heb beschermd, zodat honger en dorst mij plagen. …”

4

De Markies
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


“Goede middag,” sprak hij. “Mijn naam is Bommel.
Heer Olivier B. Bommel. Ik kom van verre om jullie voorspoed en voedsel te brengen, die ik met grote ontberingen heb beschermd, zodat honger en dorst mij plagen. …”

5

De Verdwenen Heer
Marten Toonder
(Over Joost.)


“Goede middag,” sprak hij. “Mijn naam is Bommel.
Heer Olivier B. Bommel. Ik kom van verre om jullie voorspoed en voedsel te brengen, die ik met grote ontberingen heb beschermd, zodat honger en dorst mij plagen. …”

6

Joost
De Pronen
Marten Toonder


“Goede middag,” sprak hij. “Mijn naam is Bommel.
Heer Olivier B. Bommel. Ik kom van verre om jullie voorspoed en voedsel te brengen, die ik met grote ontberingen heb beschermd, zodat honger en dorst mij plagen. …”

7

Professor Prlwytzkofsky
De Spliterwt
Marten Toonder


“Goede middag,” sprak hij. “Mijn naam is Bommel.
Heer Olivier B. Bommel. Ik kom van verre om jullie voorspoed en voedsel te brengen, die ik met grote ontberingen heb beschermd, zodat honger en dorst mij plagen. …”

8

Professor Prlwytzkofsky
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


“Goede middag,” sprak hij. “Mijn naam is Bommel.
Heer Olivier B. Bommel. Ik kom van verre om jullie voorspoed en voedsel te brengen, die ik met grote ontberingen heb beschermd, zodat honger en dorst mij plagen. …”

9

Professor Prlwytzkofsky
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


“Heel smakelijk,” sprak hij, aandachtig kauwend. “Erg lekker, werkelijk! De manier van opdienen is niet verfijnd, maar men moet wat door de vingers zien bij deze eenvoudige lieden.”

0

De Verdwenen Heer
Marten Toonder
(Over de wurrel (een insect))


“Heel smakelijk,” sprak hij, aandachtig kauwend. “Erg lekker, werkelijk! De manier van opdienen is niet verfijnd, maar men moet wat door de vingers zien bij deze eenvoudige lieden.”

1

Heer Bommel
De Dropslaven
Marten Toonder


“Heel smakelijk,” sprak hij, aandachtig kauwend. “Erg lekker, werkelijk! De manier van opdienen is niet verfijnd, maar men moet wat door de vingers zien bij deze eenvoudige lieden.”

2

Heer Bommel
De Trullenhoedster
Marten Toonder


“Heel smakelijk,” sprak hij, aandachtig kauwend. “Erg lekker, werkelijk! De manier van opdienen is niet verfijnd, maar men moet wat door de vingers zien bij deze eenvoudige lieden.”

3

Joost
De Pronen
Marten Toonder


“Heel smakelijk,” sprak hij, aandachtig kauwend. “Erg lekker, werkelijk! De manier van opdienen is niet verfijnd, maar men moet wat door de vingers zien bij deze eenvoudige lieden.”

4

Professor Prlwytzkofsky
De Mobbeweging
Marten Toonder


“Heel smakelijk,” sprak hij, aandachtig kauwend. “Erg lekker, werkelijk! De manier van opdienen is niet verfijnd, maar men moet wat door de vingers zien bij deze eenvoudige lieden.”

5

Joost
De Kwinkslagen
Marten Toonder


“Heel smakelijk,” sprak hij, aandachtig kauwend. “Erg lekker, werkelijk! De manier van opdienen is niet verfijnd, maar men moet wat door de vingers zien bij deze eenvoudige lieden.”

6

De Markies
De Trullenhoedster
Marten Toonder


“Heel smakelijk,” sprak hij, aandachtig kauwend. “Erg lekker, werkelijk! De manier van opdienen is niet verfijnd, maar men moet wat door de vingers zien bij deze eenvoudige lieden.”

7

Doctorandus Zielknijper
De Pronen
Marten Toonder


“Heel smakelijk,” sprak hij, aandachtig kauwend. “Erg lekker, werkelijk! De manier van opdienen is niet verfijnd, maar men moet wat door de vingers zien bij deze eenvoudige lieden.”

8

Heer Bommel
De Pronen
Marten Toonder


“Heel smakelijk,” sprak hij, aandachtig kauwend. “Erg lekker, werkelijk! De manier van opdienen is niet verfijnd, maar men moet wat door de vingers zien bij deze eenvoudige lieden.”

9

Terpen Tijn
Het Booroog
Marten Toonder


“Het is prettig om een goed doel in het leven te hebben”, sprak hij tot zichzelf. “Wat is er beter dan welvaart aan achtergebleven volkjes te brengen en ze duidelijk te maken wat ze missen zonder dat ze het weten?”

0

Heer Bommel
De Doorluchtigheid
Marten Toonder
(Gedachten van heer Bommel over zijn buurvrouw Doddeltje.)


“Het is prettig om een goed doel in het leven te hebben”, sprak hij tot zichzelf. “Wat is er beter dan welvaart aan achtergebleven volkjes te brengen en ze duidelijk te maken wat ze missen zonder dat ze het weten?”

1

De Trullenhoedster
Marten Toonder
(Over Hocus Pas.)


“Het is prettig om een goed doel in het leven te hebben”, sprak hij tot zichzelf. “Wat is er beter dan welvaart aan achtergebleven volkjes te brengen en ze duidelijk te maken wat ze missen zonder dat ze het weten?”

2

De Trullenhoedster
Marten Toonder
(Over de Markies op de heide)


“Het is prettig om een goed doel in het leven te hebben”, sprak hij tot zichzelf. “Wat is er beter dan welvaart aan achtergebleven volkjes te brengen en ze duidelijk te maken wat ze missen zonder dat ze het weten?”

3

De Markies
De Kwinkslagen
Marten Toonder


“Het is prettig om een goed doel in het leven te hebben”, sprak hij tot zichzelf. “Wat is er beter dan welvaart aan achtergebleven volkjes te brengen en ze duidelijk te maken wat ze missen zonder dat ze het weten?”

4

De Verdwenen Heer
Marten Toonder
(Over Rokus.)


“Het is prettig om een goed doel in het leven te hebben”, sprak hij tot zichzelf. “Wat is er beter dan welvaart aan achtergebleven volkjes te brengen en ze duidelijk te maken wat ze missen zonder dat ze het weten?”

5

Commisaris Bas
De Giegelgak
Marten Toonder


“Het is prettig om een goed doel in het leven te hebben”, sprak hij tot zichzelf. “Wat is er beter dan welvaart aan achtergebleven volkjes te brengen en ze duidelijk te maken wat ze missen zonder dat ze het weten?”

6

Ambtenaar Dorknoper
De Dankputter
Marten Toonder


“Het is prettig om een goed doel in het leven te hebben”, sprak hij tot zichzelf. “Wat is er beter dan welvaart aan achtergebleven volkjes te brengen en ze duidelijk te maken wat ze missen zonder dat ze het weten?”

7

Super
De Waarde-Ring
Marten Toonder


“Het is prettig om een goed doel in het leven te hebben”, sprak hij tot zichzelf. “Wat is er beter dan welvaart aan achtergebleven volkjes te brengen en ze duidelijk te maken wat ze missen zonder dat ze het weten?”

8

Heer Bommel
De Pronen
Marten Toonder


“Het is prettig om een goed doel in het leven te hebben”, sprak hij tot zichzelf. “Wat is er beter dan welvaart aan achtergebleven volkjes te brengen en ze duidelijk te maken wat ze missen zonder dat ze het weten?”

9

De Markies
De Trullenhoedster
Marten Toonder


“Het is toch mooi verdeeld in de wereld,” sprak heer Ollie tevreden. “Terwijl het hagelt op de noordpool, zitten wij hier lekker naar de kapellen te kijken. Als ik er goed over nadenk hoeft een heer zich nooit zorgen te maken, wat jij, jonge vriend?”
“Hm,” zei Tom Poes. “Leest u wel eens een krant of zo?”

0

De Markies
De Trullenhoedster
Marten Toonder


“Het is toch mooi verdeeld in de wereld,” sprak heer Ollie tevreden. “Terwijl het hagelt op de noordpool, zitten wij hier lekker naar de kapellen te kijken. Als ik er goed over nadenk hoeft een heer zich nooit zorgen te maken, wat jij, jonge vriend?”
“Hm,” zei Tom Poes. “Leest u wel eens een krant of zo?”

1

Professor Prlwytzkofsky
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


“Het is toch mooi verdeeld in de wereld,” sprak heer Ollie tevreden. “Terwijl het hagelt op de noordpool, zitten wij hier lekker naar de kapellen te kijken. Als ik er goed over nadenk hoeft een heer zich nooit zorgen te maken, wat jij, jonge vriend?”
“Hm,” zei Tom Poes. “Leest u wel eens een krant of zo?”

2

Professor Prlwytzkofsky
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


“Het is toch mooi verdeeld in de wereld,” sprak heer Ollie tevreden. “Terwijl het hagelt op de noordpool, zitten wij hier lekker naar de kapellen te kijken. Als ik er goed over nadenk hoeft een heer zich nooit zorgen te maken, wat jij, jonge vriend?”
“Hm,” zei Tom Poes. “Leest u wel eens een krant of zo?”

3

Kwetal
De Verdwenen Heer
Marten Toonder
(Kwetal zegt dit als Tom Poes gestoken is door een insect.)


“Het is toch mooi verdeeld in de wereld,” sprak heer Ollie tevreden. “Terwijl het hagelt op de noordpool, zitten wij hier lekker naar de kapellen te kijken. Als ik er goed over nadenk hoeft een heer zich nooit zorgen te maken, wat jij, jonge vriend?”
“Hm,” zei Tom Poes. “Leest u wel eens een krant of zo?”

4

De Trullenhoedster
Marten Toonder
(Markies de Cantecler over een poortje.)


“Het is toch mooi verdeeld in de wereld,” sprak heer Ollie tevreden. “Terwijl het hagelt op de noordpool, zitten wij hier lekker naar de kapellen te kijken. Als ik er goed over nadenk hoeft een heer zich nooit zorgen te maken, wat jij, jonge vriend?”
“Hm,” zei Tom Poes. “Leest u wel eens een krant of zo?”

5

Heer Bommel
De Andere Wereld
Marten Toonder


“Het is toch mooi verdeeld in de wereld,” sprak heer Ollie tevreden. “Terwijl het hagelt op de noordpool, zitten wij hier lekker naar de kapellen te kijken. Als ik er goed over nadenk hoeft een heer zich nooit zorgen te maken, wat jij, jonge vriend?”
“Hm,” zei Tom Poes. “Leest u wel eens een krant of zo?”

6

Hocus Pas
De Spliterwt
Marten Toonder


“Het is toch mooi verdeeld in de wereld,” sprak heer Ollie tevreden. “Terwijl het hagelt op de noordpool, zitten wij hier lekker naar de kapellen te kijken. Als ik er goed over nadenk hoeft een heer zich nooit zorgen te maken, wat jij, jonge vriend?”
“Hm,” zei Tom Poes. “Leest u wel eens een krant of zo?”

7

Heer Bommel
De Trullenhoedster
Marten Toonder


“Het is toch mooi verdeeld in de wereld,” sprak heer Ollie tevreden. “Terwijl het hagelt op de noordpool, zitten wij hier lekker naar de kapellen te kijken. Als ik er goed over nadenk hoeft een heer zich nooit zorgen te maken, wat jij, jonge vriend?”
“Hm,” zei Tom Poes. “Leest u wel eens een krant of zo?”

8

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder


“Het is toch mooi verdeeld in de wereld,” sprak heer Ollie tevreden. “Terwijl het hagelt op de noordpool, zitten wij hier lekker naar de kapellen te kijken. Als ik er goed over nadenk hoeft een heer zich nooit zorgen te maken, wat jij, jonge vriend?”
“Hm,” zei Tom Poes. “Leest u wel eens een krant of zo?”

9

Zielknijper
De Pronen
Marten Toonder
(Zenuwarts Zielknijper zegt dit tegen heer Bommel.)


“Het is vleselijk!” klaagde hij met vochtige stem. “’t Leven van ‘en knutselaal is al moeielijk genoejg… en dan nojg uijtgelachen wojden ook!”

0

Professor Prlwytzkofsky
De Viridiaandinges
Marten Toonder


“Het is vleselijk!” klaagde hij met vochtige stem. “’t Leven van ‘en knutselaal is al moeielijk genoejg… en dan nojg uijtgelachen wojden ook!”

1

Joost
De Pronen
Marten Toonder
(Joost over Heer Bommel.)


“Het is vleselijk!” klaagde hij met vochtige stem. “’t Leven van ‘en knutselaal is al moeielijk genoejg… en dan nojg uijtgelachen wojden ook!”

2

De Markies
De Doorluchtigheid
Marten Toonder
(De Markies zegt dit over heer Bommel.)


“Het is vleselijk!” klaagde hij met vochtige stem. “’t Leven van ‘en knutselaal is al moeielijk genoejg… en dan nojg uijtgelachen wojden ook!”

3

Hocus Pas
De Spliterwt
Marten Toonder


“Het is vleselijk!” klaagde hij met vochtige stem. “’t Leven van ‘en knutselaal is al moeielijk genoejg… en dan nojg uijtgelachen wojden ook!”

4

De Gezichtenhandel
Marten Toonder
(Over een bouwval)


“Het is vleselijk!” klaagde hij met vochtige stem. “’t Leven van ‘en knutselaal is al moeielijk genoejg… en dan nojg uijtgelachen wojden ook!”

5

De Verdwenen Heer
Marten Toonder
(Over de wurrel (een insect))


“Het is vleselijk!” klaagde hij met vochtige stem. “’t Leven van ‘en knutselaal is al moeielijk genoejg… en dan nojg uijtgelachen wojden ook!”

6

De Burgemeester
De Trullenhoedster
Marten Toonder


“Het is vleselijk!” klaagde hij met vochtige stem. “’t Leven van ‘en knutselaal is al moeielijk genoejg… en dan nojg uijtgelachen wojden ook!”

7

Joost
De Dropslaven
Marten Toonder
(Joost onder invloed van dubbeldrop.)


“Het is vleselijk!” klaagde hij met vochtige stem. “’t Leven van ‘en knutselaal is al moeielijk genoejg… en dan nojg uijtgelachen wojden ook!”

8

Heer Bommel
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


“Het is vleselijk!” klaagde hij met vochtige stem. “’t Leven van ‘en knutselaal is al moeielijk genoejg… en dan nojg uijtgelachen wojden ook!”

9

Hiep Hieper
Het Booroog
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

00

Terpen Tijn
De Viridiaandinges
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

01

Terpen Tijn
De Viridiaandinges
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

02

De Grijze Kunsten
Marten Toonder
(Over heer Bommel.)


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

03

Professor Sickbock
De Hupbloemerij
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

04

Terpen Tijn
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

05

De Verdwenen Heer
Marten Toonder
(Over heer Bommel (heer Ollie))


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

06

Tom Poes
De Grijze Kunsten
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

07

Terpen Tijn
De Viridiaandinges
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

08

Heer Bommel
Tom Poes en de geheimzinnige sleutel
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

09

Heer Bommel
De Grijze Kunsten
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

10

Hocus Pas
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

11

De Markies
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

12

Heer Bommel
De Viridiaandinges
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

13

De Markies
De Viridiaandinges
Marten Toonder
(De Markies over zijn dichtkunst.)


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

14

Handtekeningen-expert, de grafoloog Puntsloper
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

15

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

16

Kwetal
De Hupbloemerij
Marten Toonder
(Kwetal over Hocus Pas.)


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

17

Doctorandus Zielknijper
De Pronen
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

18

De Markies
De Andere Wereld
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

19

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

20

Heer Bommel
De Pronen
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

21

Heer Bommel
De Pronen
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

22

De Markies
De Viridiaandinges
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

23

Hocus Pas
De Spliterwt
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

24

De Burgemeester
De Trullenhoedster
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

25

Heer Bommel
De Giegelgak
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

26

Kapitein Wal Rus
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

27

De Markies
De Kwinkslagen
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

28

Heer Bommel
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

29

Commissaris Bas
De Kwinkslagen
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

30

De Markies
De Kwinkslagen
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

31

Heer Bommel
De Andere Wereld
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

32

Heer Bommel
Het Booroog
Marten Toonder
(Heer Bommel zegt dit tegen Tom Poes.)


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

33

De Markies
De Andere Wereld
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

34

Zielknijper
De Pronen
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

35

Kapitein Wal Rus
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

36

Professor Prlwytzkofsky
De Spliterwt
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

37

Terpen Tijn
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

38

De Verdwenen Heer
Marten Toonder
(Over de wurrel (een insect))


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

39

Kwetal
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

40

Grootgrut
De Andere Wereld
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

41

De Mobbeweging
Marten Toonder
(Over professor Prlwytzkofsky)


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

42

Terpen Tijn
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

43

Mijn eigen eenzame weg
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

44

Heer Bommel
De Grijze Kunsten
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

45

Joost
De Kwinkslagen
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

46

Heer Bommel
De Dropslaven
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

47

Hocus Pas
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

48

Heer Bommel
De Pronen
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

49

Heer Bommel
Tom Poes en het monster van Loch Ness
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

50

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

51

Heer Bommel
De Doorluchtigheid
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

52

De Markies
De Viridiaandinges
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

53

Heer Bommel
De Viridiaandinges
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

54

Kapitein Wal Rus
De Mobbeweging
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

55

De Markies
De Kwinkslagen
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

56

De Markies
De Trullenhoedster
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

57

De Markies
De Trullenhoedster
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

58

De Markies
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

59

Een grijsaard
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

60

Professor Prlwytzkofsky
De Trullenhoedster
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

61

Professor Prlwytzkofsky
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

62

Professor Prlwytzkofsky
De Mobbeweging
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

63

Professor Prlwytzkofsky
De Mobbeweging
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

64

Kapitein Wal Rus
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

65

Hocus Pas
De Trullenhoedster
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

66

Ambtenaar Dorknoper
De Dropslaven
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

67

Heer Bommel
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder
(Heer Bommel heeft het hier over Professor Prlwytzkofsky)


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

68

De Waarde-Ring
Marten Toonder
(Over heer Bommel)


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

69

De Gezichtenhandel
Marten Toonder
(Over Tom Poes)


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

70

De Markies
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

71

De Markies
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

72

Professor Prlwytzkofsky
De Spliterwt
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

73

Heer Bommel
De Andere Wereld
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

74

Joost
De Waarde-Ring
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

75

Professor Prlwytzkofsky
De Spliterwt
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

76

Professor Prlwytzkofsky
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

77

Joost
De Pronen
Marten Toonder
(Joost doet boodschappen bij Grootgrut)


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

78

Heer Bommel
De Viridiaandinges
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

79

Professor Prlwytzkofsky
De Mobbeweging
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

80

Ambtenaar Dorknoper
De Trullenhoedster
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

81

Prl
De Pronen
Marten Toonder
(Prl is een proon. Hij zei dit nadat Mn, een andere proon, plotseling met een plofje in de lucht oploste.)


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

82

De heks Neppa Kornoelje
De Grijze Kunsten
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

83

Terpen Tijn
Het Booroog
Marten Toonder
(Dit zegt Terpen Tijn over zijn eigen kunstwerk.)


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

84

Hocus Pas
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

85

Ugh Zababel
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

86

Terpen Tijn
De Viridiaandinges
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

87

Heer Bommel
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder
(Heer Bommel heeft het hier over mevrouw Doddel)


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

88

De Markies
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

89

De Markies
De Viridiaandinges
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

90

Terpen Tijn
De Viridiaandinges
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

91

Heer Bommel
De Dropslaven
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

92

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

93

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

94

Joost
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

95

De Gezichtenhandel
Marten Toonder
(Over het Donkere Bomen Bos)


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

96

Heer Bommel
De Grijze Kunsten
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

97

Heer Bommel
De Andere Wereld
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

98

Heer Bommel
De Andere Wereld
Marten Toonder