Bommel Citaten

Bommelkop

Copyright © 2008 Stichting Het Toonder Auteursrecht
met toestemming geplaatst

Een heer van stand is altijd bezig! Is het niet lichamelijk, dan is het wel geestelijk. Vandaar dat er met regelmaat opbeurende woorden uit de bolle vleeskop borrelen. Die wil ik u uiteraard niet onthouden.

Hier is een verzameling Bommel citaten uit de verhalen van heer Olivier B. Bommel.Totaal gevonden: 193


“Daar!” … “Een vastgeplakte vibratie van de watertrilling. Een greep uit de eeuwigheid. Het NU, vat je makker?”

Terpen Tijn
De Viridiaandinges
Marten Toonder


“Dag, jonge vriend,” sprak hij met doffe stem. “Het is mooi van je, dat je me eens komt opzoeken in mijn eenzaamheid waarin de dagen zich aaneenrijgen als de kralen van een vermolmd snoer, als je begrijpt wat ik bedoel.”

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.


De Markies
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


“Deugniet?” herhaalde hij met krassende stem. “Ik ben een magister in de zwarte kunsten, bedreven in de wetenschappen van Zazel en Iod. …”

Hocus Pas
De Waarde-Ring
Marten Toonder


“Dichterlijk,” beaamde de edelman. Hij peinsde even en hernam toen: “Zwarte stenen als overblijfsel van een decadent verleden, tegen het marmerblanke heden, waar de stille tranen wenen, van de bevrijde geest …”

De Markies
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


“Fi donc!” prevelde hij. “Welk een schouwspel! Hoe nu, Bommel? Zijt ge uit uw stamcafé geworpen?”

De Markies
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


“Goede middag,” sprak hij. “Mijn naam is Bommel.
Heer Olivier B. Bommel. Ik kom van verre om jullie voorspoed en voedsel te brengen, die ik met grote ontberingen heb beschermd, zodat honger en dorst mij plagen. …”

Heer Bommel
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


“Heel smakelijk,” sprak hij, aandachtig kauwend. “Erg lekker, werkelijk! De manier van opdienen is niet verfijnd, maar men moet wat door de vingers zien bij deze eenvoudige lieden.”


Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder


“Het is prettig om een goed doel in het leven te hebben”, sprak hij tot zichzelf. “Wat is er beter dan welvaart aan achtergebleven volkjes te brengen en ze duidelijk te maken wat ze missen zonder dat ze het weten?”

Heer Bommel
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


“Het is toch mooi verdeeld in de wereld,” sprak heer Ollie tevreden. “Terwijl het hagelt op de noordpool, zitten wij hier lekker naar de kapellen te kijken. Als ik er goed over nadenk hoeft een heer zich nooit zorgen te maken, wat jij, jonge vriend?”
“Hm,” zei Tom Poes. “Leest u wel eens een krant of zo?”

Heer Bommel en Tom Poes
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder
(Een kapel is een vlinder.)


“Het is vleselijk!” klaagde hij met vochtige stem. “’t Leven van ‘en knutselaal is al moeielijk genoejg… en dan nojg uijtgelachen wojden ook!”

Heer Bommel
De Viridiaandinges
Marten Toonder


“Het NU,” prevelde de edelman. “Het Nu is het Heden. Maar wat is het Heden? Zo gezegd zo vergleden. Verleden.” … “Vergleden heden is verleden … “

De Markies
De Viridiaandinges
Marten Toonder
(Markies de Cantecler maakt een gedicht.)


“Knaapje zag een roosje staan,” … “Roosje op de heide, tumtumta…” … “Snel is hij er heen gegaan, tralala!”

Joost
De Trullenhoedster
Marten Toonder
(Dit wordt gezongen door Joost.)


“Parbleu!” prevelde de markies. “Dat komt van zijn streken. De snaak is tot de bedelstaf vervallen.”

De Markies
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


“Parbleu!” prevelde hij, terwijl hij zich herstelde en zijn lorgnon richtte. “Dat was eh… Bommel, in een spekslagersmobiel! Fi donc; van kwaad tot erger! …”

De Markies
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


  Volgende 15 >>  

Toon resultaten 1 tot 15 van 193