Wat is een Minkukel?

Wat is een Minkukel?

Kukeleku is een nabootsing van hanengekraai, en kukelen is vallen (kukel maar eens van een trap, dan weet je het). Maar wat is nu een minkukel?

Minkukel

Wat een minkukel is, is aan mensen met een klein denkraam moeilijk uit te leggen. Zelfs voor Professor Prlwytzkofski, die de meeste fenomenen toch wetenschappelijk weet te betrachten, was het ener katastrofe toen zijn geschoold brein geen plus bleek te zijn.

Heeft hij min in zijn kukel?
Copyright © 2008 Stichting Het Toonder Auteursrecht met toestemming geplaatst

Marten Toonder (die het woord minkukel in 1963 introduceerde) gaf aan dat het begrip kukel door oppervlakkige lezertjes vaak ten onrechte met I.Q. wordt verward. Maar desondanks gebruikt het gepeupel, het grauw en het janhagel de term minkukel tegenwoordig toch als synoniem voor domoor, domkop, sukkel en sufferd. Voor zichzelf dus.


Voor oplettende lezertjes zonder vernauwing in hun denkraam, zie:

Het verstaat zich dat de rest van deze website voor pluskukels bedoeld is. Niet mijn soort.

Zie ook de engelstalige Minkukel UK vlag met gratis Webkukel software en vakantietip California en Great Britain.