Spreekwoorden en citaten over kunst

Minkukel

Het verschil tussen mensen en dieren is dat mensen moderne kunstjes maken. Dieren zouden dat ook wel kunnen maar zijn verstandiger.

Hier is een verzameling spreekwoorden en citaten over (vooral moderne) kunst.


"Het NU," prevelde de edelman. "Het Nu is het Heden. Maar wat is het Heden? Zo gezegd zo vergleden. Verleden." ... "Vergleden heden is verleden ... "
De Markies
De Viridiaandinges
Marten Toonder
(Markies de Cantecler maakt een gedicht.)
"Wat bliksem," prevelde hij "daar is me de bolle vleeskop weer door de fijne trilling gebroken!"
Terpen Tijn
De Gezichtenhandel
Marten Toonder

... de dichter had reeds de blik naar binnen geslagen, en de hand fladderend uitgestrekt.
De Viridiaandinges
Marten Toonder
(Over de Markies.)
... het was de schilder Terpen Tijn, een bekend kunstenaar die zich op ongeregelde wijze door de wereld bewoog en die ook overigens alles wat orde en regelmaat was, schuwde.
Het Booroog
Marten Toonder

Alle kunst verlangt eenzaamheid als haar gezelschap.
Oscar Wilde

Alleen de natuur is antiek, en de oudste kunst is een paddestoel.
Thomas Carlyle

Alles wat in een kunstwerk niet ter zake doet, doet afbreuk.
Samuel Butler

Als meer dan tien procent van het publiek een schilderij leuk vindt, zou het verbrand moeten worden.
George Bernard Shaw

Daar! ... Een vastgeplakte vibratie van de watertrilling. Een greep uit de eeuwigheid. Het NU, vat je makker?
Terpen Tijn
De Viridiaandinges
Marten Toonder

Dat schilderij is modern kladwerk. Zoiets kan ik toch niet in mijn smaakvolle antieke huis hangen, zeg nu zelf!
Heer Bommel
Het Booroog
Marten Toonder

De dichter herinnert zich de toekomst.
Jean Cocteau

De dichter maakt zijden gewaden uit wormen.
Wallace Stevens

De kunst en de wijsheid hebben geen groter vijand dan de onwetende.

De kunst wordt altijd aan de zolen gelapt, makker.
Terpen Tijn
De Gezichtenhandel
Marten Toonder

Dichterlijke vrijheid is gewoonlijk dichterlijk onvermogen.
Drs P

Een druppel kunst is beter dan een zee van weten.
Dag Hammerskjöld

Een meesterwerk kan altijd kwaad. ... Een goed stukje slaat door de grofstoffelijke vleesmassa, makker! Het is trilling van het ego.
Terpen Tijn
Het Booroog
Marten Toonder

Een vertaling is een reproductie van Rembrandt in zwart-wit.
Johan Huizinga

Eenvoud is de eerste stap der natuur en de laatste der kunst.
Philip James Bailey

Elk blok steen houdt een beeld verborgen en het is de taak van de beeldhouwer om het te ontdekken.
Michelangelo

Er zijn schilders die de zon in een gele vlek veranderen, maar er zijn anderen die, dankzij hun kunst en intelligentie, een gele vlek in de zon veranderen.
Pablo Picasso

Geen kunst aan!
(Het is gemakkelijk.)
Geen mooiere kunst dan de moderne kunst, behalve natuurlijk de klassieke kunst.
Nico Scheepmaker

Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk.
Aristoteles

Het geheim van de kunst is de natuur te verbeteren.
Voltaire

Het is met kunstwerken als met mensen: ze kunnen de grootste gebreken hebben en toch beminnelijk zijn.
Ludwig Börne

Het lijkt me een schilderijtje toe, ... Zo'n nieuwerwets geverf, je weet wel...
Hiep Hieper
Het Booroog
Marten Toonder

Ik ben tegen de lijn en al haar konsekwenties: omtrekken, vormen, komposities. Alle schilderijen, welke ze ook mogen zijn, figuratief of abstract, maken op mij de indruk van gevangenisramen, waarvan juist de lijnen de tralies zijn. In de verte, in de kleur, daar is de vrijheid!
Yves Klein

Ik droom van schilderen en dan schilder ik mijn droom.
Vincent van Gogh

Ik heb gepoogd de flits van het Nu te vangen uit de baaierd van ogenblikken, die ons omringen.
De Markies
De Viridiaandinges
Marten Toonder
(De Markies over zijn dichtkunst.)
Ik kleine slaaf van poëzie en taal, mij was ter borst de eerste melk al schraal.
Gerard den Brabander

Ik wil u het poëem niet onthouden ... Het is het laatste woord in de moderne kunst.
De Markies
De Viridiaandinges
Marten Toonder

In het leven en in de kunst moet men elke dag opnieuw beginnen.
Louis Couperus

Ja, ja fel realistisch. Hedendaags.
De Markies
De Kwinkslagen
Marten Toonder

Je bent nog te jong om verstand van kunst te hebben.
Heer Bommel
Het Booroog
Marten Toonder
(Heer Bommel zegt dit tegen Tom Poes.)
Je kunt gemakkelijk zien of een modern schilderij af is. Als het nog nat is, is het nog niet af.
Wiet van Broeckhoven

Kunst baart gunst.
(Men verwerft aanzien als men kunst maakt.)
Kunst is niet het brood maar de wijn des levens.
Jean Paul

Kunst is om naar te kijken. Moderne kunst is om over te praten.
Minkukel

Kunst leeft van beperkingen en gaat dood aan vrijheid.
Leonardo da Vinci

Kunst met een grote K.
(Algemeen geaccepteerde kunst.)
Kunst. Fluiten naar subsidie en het toch mooi laten klinken.
Loesje

Kunsten vertonen.
(Capriolen maken. Rare dingen doen.)
Kunstenaar is nog de enige onbeschermde titel in ons diplomaland. Je kunt het van de ene op de andere dag worden, door een eenvoudig wilsbesluit.
Simon Carmiggelt

Kunstenaars moeten zich opofferen aan hun kunst. Als bijen moeten zij hun leven leggen in de steek die zij geven.
Ralph Waldo Emerson

Maar was je niet met terpentijn, want dan slaat het bolle vlees weer door de trilling van de eh ... dinges.
Terpen Tijn
De Gezichtenhandel
Marten Toonder

Moderne kunst is meestal originele smakeloosheid.
?

O, ... Is dat nu kunst?
Heer Bommel
De Viridiaandinges
Marten Toonder

Pas als het kunst is is het echt.
Jan Wolkers

Poëzie is een splinter van de maan verloren in de buik van een gouden kikker.
Carl Sandburg

Schaken is alles: kunst, wetenschap en sport.
Anatoly Karpov

Schilders en dichters hebben altijd de vrijheid gehad om te ondernemen wat zij wilden.
Horatius

Spreken is natuur, zwijgen is kunst.
Moritz Lazarus

Vooruitgang en achteruitgang worden steeds meer synoniem, zoals kunst en puin het overal haast al zijn.
Adriaan Roland Holst

Wat een gek er voor geeft.
(De prijs van een kunstwerk.)
Wat is kunst, mijnheer? Het is geconcentreerde natuur.
Honoré de Balzac

We moeten het breed zien, ... In dit land is geen plaats voor kunst.
Heer Bommel
De Viridiaandinges
Marten Toonder

Zoals de zon de bloemen kleurt, zo kleurt de kunst het leven.
Sir John Lubbock

Zoekers van kunsten zijn vinders van de bedelzak.

Zwaar geladen, makker! De vibratie gonst van het doek af, zodat het vleeslichaam van het geraamte fileert, als je niet oppast!
Terpen Tijn
Het Booroog
Marten Toonder
(Dit zegt Terpen Tijn over zijn eigen kunstwerk.)