Spreekwoorden en citaten over kunst

Minkukel

Het verschil tussen mensen en dieren is dat mensen moderne kunstjes maken. Dieren zouden dat ook wel kunnen maar zijn verstandiger.

Hier is een verzameling spreekwoorden en citaten over (vooral moderne) kunst.“Het NU,” prevelde de edelman. “Het Nu is het Heden. Maar wat is het Heden? Zo gezegd zo vergleden. Verleden.” … “Vergleden heden is verleden … “

De Markies
De Viridiaandinges
Marten Toonder
(Markies de Cantecler maakt een gedicht.)“Wat bliksem,” prevelde hij “daar is me de bolle vleeskop weer door de fijne trilling gebroken!”

Terpen Tijn
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


… de dichter had reeds de blik naar binnen geslagen, en de hand fladderend uitgestrekt.

De Viridiaandinges
Marten Toonder
(Over de Markies.)


… het was de schilder Terpen Tijn, een bekend kunstenaar die zich op ongeregelde wijze door de wereld bewoog en die ook overigens alles wat orde en regelmaat was, schuwde.

Het Booroog
Marten Toonder


Alle kunst verlangt eenzaamheid als haar gezelschap.

Oscar Wilde


Alleen de natuur is antiek, en de oudste kunst is een paddestoel.

Thomas CarlyleAlles wat in een kunstwerk niet ter zake doet, doet afbreuk.

Samuel Butler


Als meer dan tien procent van het publiek een schilderij leuk vindt, zou het verbrand moeten worden.

George Bernard Shaw


Daar! … Een vastgeplakte vibratie van de watertrilling. Een greep uit de eeuwigheid. Het NU, vat je makker?

Terpen Tijn
De Viridiaandinges
Marten Toonder


Dat schilderij is modern kladwerk. Zoiets kan ik toch niet in mijn smaakvolle antieke huis hangen, zeg nu zelf!

Heer Bommel
Het Booroog
Marten Toonder


De dichter herinnert zich de toekomst.

Jean Cocteau


De dichter maakt zijden gewaden uit wormen.

Wallace Stevens


De kunst en de wijsheid hebben geen groter vijand dan de onwetende.


De kunst wordt altijd aan de zolen gelapt, makker.

Terpen Tijn
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


Dichterlijke vrijheid is gewoonlijk dichterlijk onvermogen.

Drs P


Een druppel kunst is beter dan een zee van weten.

Dag Hammerskjöld


Een meesterwerk kan altijd kwaad. … Een goed stukje slaat door de grofstoffelijke vleesmassa, makker! Het is trilling van het ego.

Terpen Tijn
Het Booroog
Marten ToonderEen vertaling is een reproductie van Rembrandt in zwart-wit.

Johan Huizinga


Eenvoud is de eerste stap der natuur en de laatste der kunst.

Philip James Bailey


Er zijn schilders die de zon in een gele vlek veranderen, maar er zijn anderen die, dankzij hun kunst en intelligentie, een gele vlek in de zon veranderen.

Pablo Picasso


Geen kunst aan!

(Het is gemakkelijk.)


Geen mooiere kunst dan de moderne kunst,
behalve natuurlijk de klassieke kunst.

Nico Scheepmaker


Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk.

Aristoteles


Het geheim van de kunst is de natuur te verbeteren.

Voltaire


Het is met kunstwerken als met mensen: ze kunnen de grootste gebreken hebben en toch beminnelijk zijn.

Ludwig Börne


Het lijkt me een schilderijtje toe, … Zo’n nieuwerwets geverf, je weet wel…

Hiep Hieper
Het Booroog
Marten Toonder


Ik ben tegen de lijn en al haar konsekwenties: omtrekken, vormen, komposities. Alle schilderijen, welke ze ook mogen zijn, figuratief of abstract, maken op mij de indruk van gevangenisramen, waarvan juist de lijnen de tralies zijn. In de verte, in de kleur, daar is de vrijheid!

Yves Klein


Ik droom van schilderen en dan schilder ik mijn droom.

Vincent van Gogh


Ik heb gepoogd de flits van het Nu te vangen uit de baaierd van ogenblikken, die ons omringen.

De Markies
De Viridiaandinges
Marten Toonder
(De Markies over zijn dichtkunst.)


Ik kleine slaaf van poëzie en taal, mij was ter borst de eerste melk al schraal.

Gerard den Brabander


Ik wil u het poëem niet onthouden … Het is het laatste woord in de moderne kunst.

De Markies
De Viridiaandinges
Marten Toonder


In het leven en in de kunst moet men elke dag opnieuw beginnen.

Louis Couperus


Ja, ja fel realistisch. Hedendaags.

De Markies
De Kwinkslagen
Marten Toonder


Je bent nog te jong om verstand van kunst te hebben.

Heer Bommel
Het Booroog
Marten Toonder
(Heer Bommel zegt dit tegen Tom Poes.)


Je kunt gemakkelijk zien of een modern schilderij af is. Als het nog nat is, is het nog niet af.

Wiet van Broeckhoven


Kunst baart gunst.

(Men verwerft aanzien als men kunst maakt.)


Kunst is niet het brood maar de wijn des levens.

Jean Paul


Kunst is om naar te kijken. Moderne kunst is om over te praten.

Minkukel


Kunst leeft van beperkingen en gaat dood aan vrijheid.

Leonardo da Vinci


Kunst met een grote K.

(Algemeen geaccepteerde kunst.)


Kunst. Fluiten naar subsidie en het toch mooi laten klinken.

Loesje


Kunsten vertonen.

(Capriolen maken. Rare dingen doen.)


Kunstenaar is nog de enige onbeschermde titel in ons diplomaland. Je kunt het van de ene op de andere dag worden, door een eenvoudig wilsbesluit.

Simon Carmiggelt


Kunstenaars moeten zich opofferen aan hun kunst. Als bijen moeten zij hun leven leggen in de steek die zij geven.

Ralph Waldo Emerson


Maar was je niet met terpentijn, want dan slaat het bolle vlees weer door de trilling van de eh … dinges.

Terpen Tijn
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


Moderne kunst is meestal originele smakeloosheid.

?


O, … Is dat nu kunst?

Heer Bommel
De Viridiaandinges
Marten Toonder


Pas als het kunst is is het echt.

Jan Wolkers


Poëzie is een splinter van de maan verloren in de buik van een gouden kikker.

Carl Sandburg


Schaken is alles: kunst, wetenschap en sport.

Anatoly Karpov


Schilders en dichters hebben altijd de vrijheid gehad om te ondernemen wat zij wilden.

Horatius


Spreken is natuur, zwijgen is kunst.

Moritz Lazarus


Wat een gek er voor geeft.

(De prijs van een kunstwerk.)


Wat is kunst, mijnheer? Het is geconcentreerde natuur.

Honoré de Balzac


We moeten het breed zien, … In dit land is geen plaats voor kunst.

Heer Bommel
De Viridiaandinges
Marten Toonder


Zoals de zon de bloemen kleurt, zo kleurt de kunst het leven.

Sir John Lubbock


Zoekers van kunsten zijn vinders van de bedelzak.


Zwaar geladen, makker! De vibratie gonst van het doek af, zodat het vleeslichaam van het geraamte fileert, als je niet oppast!

Terpen Tijn
Het Booroog
Marten Toonder
(Dit zegt Terpen Tijn over zijn eigen kunstwerk.)