Spreekwoorden en citaten over wijsheid en domheid

Minkukel

Domheid is geen afwijking

Hier is een verzameling spreekwoorden en citaten over wijsheden en domheden en alles wat met minkukels en pluskukels te maken heeft.Ach, … véél is niet mooi of lekker, en groot is helemaal niet prachtig. Leer dat van een oudere en wijzere, die door het leven gelouterd is!

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder


Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder


Als alle mannen wijsgeren waren zou het mensdom vlug uitgestorven zijn.

(Wijsgeren zijn niet praktisch. Wijsgeren zijn niet in vrouwen geinteresseerd.)


Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan.

(Alcohol verdringt gezond verstand.)Als oudere en wijzere heb ik de verantwoordelijkheid voor onwijzeren, zeg nu zelf.

Heer Bommel
De Pronen
Marten Toonder


Beter een ons geluk dan een pond wijsheid.

(Geluk is belangrijk in het leven.)


Boerenverstand.

(Zonder scholing toch slim zijn.)


De eenzaamheid is de beste voedster der wijsheid.

Laurence Sterne


De kunst en de wijsheid hebben geen groter vijand dan de onwetende.


De vrucht der ervaring rijpt niet aan jonge takken.

(Oudere mensen hebben meer ervaring)


(Oudere mensen hebben meer ervaring)


De wijzen maken spreuken en de dwazen herhalen ze.


Een half jaar huwelijk leert je meer dan tien jaar wijsbegeerte.


Een halve waarheid is niet waar.

Minkukel


Een wijze onderscheidt zich van andere mensen, niet door minder dwaasheid, maar door meer verstand.

Alain


Er zit evenveel wijsheid in een fles wijn als in alle boeken samen.

Louis Pasteur


Fantasie is belangrijker dan kennis, want kennis is begrensd.

Einstein


Fysiek is altijd psychisch.

Koot en Bie


Geduld is de metgezel van wijsheid.

Augustinus


Geluk kun je vermenigvuldigen door het te delen.

Pim van Batenburg


Gierigheid bedriegt de wijsheid.

(Als je al te zuinig bent kom je vaak voor hoge kosten te staan.)


Grijs is een teken van ouderdom, niet van wijsheid.


Het einde van het jaar is geen einde en geen begin, maar een voortgaan met alle wijsheid die ervaring ons kan bijbrengen.

Hal Borland


Het is een wijs man die de gek kan spelen.

(Weet wie je voor je hebt.)


Het verstand komt met de jaren.

(Naarmate je ouder wordt, word je wijzer.)


Hij heeft het IQ van een geranium.


Hoe krijg je het in je denkpap om zoiets te doen?

Terpen Tijn
De Viridiaandinges
Marten Toonder


Hoe meer kennis, hoe meer twijfel.

Goethe


Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

?


Intelligentie krijgt men mee, wijsheid moet men leren.


Meer geluk dan wijsheid.

(Iets ondoordacht doen en dan het geluk hebben dat het toch goed gaat.)


Men moet oppassen, want door te veel lezen kan men gemakkelijk het verstand kwijt raken, als ik zo vrijmoedig mag wezen.

Joost
De Kwinkslagen
Marten Toonder


Menigeen wordt slechts daarom geen denker, omdat hij een te goed geheugen heeft.

Nietzsche


Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst.

Jan Ligthart


Te weten wat men weet en te weten wat men niet weet, dat is kennis.


Twijfel is het begin van wijsheid.

Rene Descartes


Veel bloemen en weinig vruchten, dat is de wijsheid van de hemel; veel woorden en weinig daden, dat is de domheid van de mensen.

China


Waarom heb ik een gat in mijn geheugen, terwijl ik anders zo scherp ben?

Heer Bommel
De Andere Wereld
Marten Toonder