Spreekwoorden en Citaten over Wijsheid

Minkukel

Hoe meer kennis, hoe meer twijfel.

Hier is een verzameling spreekwoorden en citaten over wijsheid die bij minkukels vaak ver te zoeken is. Meer iets voor pluskukels.


Ach, … véél is niet mooi of lekker, en groot is helemaal niet prachtig. Leer dat van een oudere en wijzere, die door het leven gelouterd is!
Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder

Alleen wijsheid is vrijheid.
Seneca

Als alle mannen wijsgeren waren zou het mensdom vlug uitgestorven zijn.
(Wijsgeren zijn niet praktisch. Wijsgeren zijn niet in vrouwen geinteresseerd.)
Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan.
(Alcohol verdringt gezond verstand.)
Als oudere en wijzere heb ik de verantwoordelijkheid voor onwijzeren, zeg nu zelf.
Heer Bommel
De Pronen
Marten Toonder

Beter een ons geluk dan een pond wijsheid.
(Geluk is belangrijk in het leven.)
Boerenverstand.
(Zonder scholing toch slim zijn.)
De eenzaamheid is de beste voedster der wijsheid.
Laurence Sterne

De kunst en de wijsheid hebben geen groter vijand dan de onwetende.

De stilte is de slaap die de wijsheid voedt.
Francis Bacon

De vrucht der ervaring rijpt niet aan jonge takken.
(Oudere mensen hebben meer ervaring)
De wijzen maken spreuken en de dwazen herhalen ze.

Een half jaar huwelijk leert je meer dan tien jaar wijsbegeerte.

Een halve waarheid is niet waar.
Minkukel

Een wijs man doet als de maan, en laat alleen zijn glanzende zijde aan de wereld zien.
John Churton Collins

Een wijze onderscheidt zich van andere mensen, niet door minder dwaasheid, maar door meer verstand.
Alain

Er zit evenveel wijsheid in een fles wijn als in alle boeken samen.
Louis Pasteur

Fantasie is belangrijker dan kennis, want kennis is begrensd.
Albert Einstein

Fysiek is altijd psychisch.
Koot en Bie

Geduld is de metgezel van wijsheid.
Augustinus

Geluk kun je vermenigvuldigen door het te delen.
Pim van Batenburg

Gierigheid bedriegt de wijsheid.
(Als je al te zuinig bent kom je vaak voor hoge kosten te staan.)
Grijs is een teken van ouderdom, niet van wijsheid.

Het einde van het jaar is geen einde en geen begin, maar een voortgaan met alle wijsheid die ervaring ons kan bijbrengen.
Hal Borland

Het is een wijs man die de gek kan spelen.
(Weet wie je voor je hebt.)
Het is nooit zo dat de natuur het ene zegt en wijsheid het andere.
Juvenalis

Het mooiste van alles dat wijsheid ons biedt om het leven prachtig te maken, is zonder twijfel vriendschap.
Epicurus

Het verstand komt met de jaren.
(Naarmate je ouder wordt, word je wijzer.)
Hij heeft het IQ van een geranium.

Hoe krijg je het in je denkpap om zoiets te doen?
Terpen Tijn
De Viridiaandinges
Marten Toonder

Hoe meer kennis, hoe meer twijfel.
Goethe

Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.
?

Intelligentie is het vermogen om zich aan te passen aan veranderingen.
Stephen Hawking

Intelligentie krijgt men mee, wijsheid moet men leren.

Je kunt beter ruzie hebben met een wijze dan vriendschap met een dwaas.
Max Moszkowicz

Meer geluk dan wijsheid.
(Iets ondoordacht doen en dan het geluk hebben dat het toch goed gaat.)
Men moet oppassen, want door te veel lezen kan men gemakkelijk het verstand kwijt raken, als ik zo vrijmoedig mag wezen.
Joost
De Kwinkslagen
Marten Toonder

Menigeen wordt slechts daarom geen denker, omdat hij een te goed geheugen heeft.
Nietzsche

Mensen die opscheppen over hun IQ zijn losers.
Stephen Hawking

Op weg naar de wijsheid is de eerste stap stilte; de tweede luisteren; de derde onthouden; de vierde oefenen; de vijfde onderwijzen aan anderen.
Solomon Ibn Gabirol

Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst.
Jan Ligthart

Pijn doet een mens nadenken, gedachten maken een mens wijs, wijsheid maakt het leven draaglijk.
John Patrick

Te weten wat men weet en te weten wat men niet weet, dat is kennis.

Twijfel is het begin van wijsheid.
Rene Descartes

Veel bloemen en weinig vruchten, dat is de wijsheid van de hemel; veel woorden en weinig daden, dat is de domheid van de mensen.
China

Waarom heb ik een gat in mijn geheugen, terwijl ik anders zo scherp ben?
Heer Bommel
De Andere Wereld
Marten Toonder

Wijsheid is een beetje minder treuren om het verleden, een beetje minder hopen op de toekomst, en een beetje meer het heden liefhebben.
Seneca