Binaire klok

Hier is een klok die onze normale standaard tijd omzet naar binaire tijd:

Normale (24 uren) klok


 

Binaire klok


 

 

Binaire Tijd

We zijn gewend om tijd te meten in een zestigtallig stelsel. In een dag met 24 uren heeft ieder uur 60 minuten en iedere minuut is verdeeld in 60 seconden. Het zou logischer zijn om de tijd te meten volgens een tientallig (decimaal) systeem waarbij we een dag verdelen in 10 uren, met 100 minuten per uur en 100 seconden in een minuut. Maar we leven nu in een computer tijdperk, en omdat alle informatie tegenwoordig in binaire vorm wordt opgeslagen zouden we ook binaire klokken kunnen gebruiken die werken volgens het tweetallig (binair) stelsel.

In een decimaalstelsel gebruiken we 10 verschillende cijfers (0 tot 9), maar in een binair stelsel hebben we slechts twee symbolen nodig, namelijk 0 en 1. Hier is een tabel die laat zien hoe decimale getallen worden geschreven in het binaire stelsel:

Decimaal Binair Uitleg voor
minkukels
0 0 Nul
1 1 Een een
2 10 Een twee en nul enen
3 11 Een twee en een een
4 100 Een vier, nul tweeen en nul enen
5 101 Een vier nul tweeen en een een
6 110 Een vier een twee en nul enen
7 111 Een vier een twee en een een
8 1000 Een acht
9 1001 Een acht en een een
10 1010 Een acht en een twee
11 1011
12 1100
13 1101 etcetera
14 1110 enzovoort
15 1111 nu snap je het
16 10000  
etc.    

De binaire klok op deze pagina is in feite een gewone klok gebaseerd op het zestigtallig stelsel (onze normale klok) maar dan weergegeven in een binaire vorm. Misschien is je volgende verjaardagscadeau een binair horloge. If wil je liever een decimaal klokje?

1 gedachte over “Binaire klok”

  1. L.s.
    Binaire tijd is moeilijk leesbaar daarom heb ik een meer leesbare binaire klok gemaakt in de vorm van een zeshoek.
    S.L.

Reacties zijn gesloten.

Scroll naar boven