Morse Klok

Hier is een klok die onze normale standaard tijd omzet naar Morse tijd. De nummers worden weergegeven als een morse code.

Normale (24 uren) klok


Morse klok


 

Morse Tijd

Samuel Morse (1791 – 1872) was de uitvinder van de Morse code. Morse code bestaat uit met tussenpozen uitgezonden combinaties van korte en lange signalen (puntjes en streepjes), die letters, cijfers en leestekens voorstellen. De korte en lange signalen (meestal geluiden) worden ook wel “dits” en “dahs” genoemd.

Morse codes die voor cijfers worden gebruikt zijn:

0 = – – – – –
1 = . – – – –
2 = . . – – –
3 = . . . – –
4 = . . . . –
5 = . . . . .
6 = – . . . .
7 = – – . . .
8 = – – – . .
9 = – – – – .

Deze Morse klok gebruikt het teken | tussen uren, minuten en seconden.

Scroll naar boven